2.10.1-13.1

A continuation of the previous video is a sequence for energizing the second half of the body, in this case, the left side. It is the same series of exercises as for the right side.

English

У продовження попереднього відео – зв’язка для енергетизації другої половини тіла, наразі лівої. Та ж серія вправ, що й для правої сторони.

Українською

Ardha Bhujangavinyasa 2.10.1 is to stretch the left side of the body. To enhance the effect, lengthen and twist as you inhale.

As you exhale, tilt forward into a variation of Janusirsasana from the abs. 

4 — 8 times.

Breath in Ardha Bhujangasana — 2.11.1 is to energize the half of the body. Concentrate on sliding air from the upper nostril along the whole left side of the body.

Pranayama — Chandra Bhedana 2.12.1, left nostril on inhalation, right nostril on exhalation.

Add a visual effect to an air gliding sensation — highlighting the part of the body being filled.

And finally, Janusirsasana 2.13.1, in order to breathe out the left side of the body and absorb the feeling of light and fullness, with an emphasis on the lower back area of the trunk.

See the previous video for more detailed instructions on how to do this.

Have a pleasant practice and subtle bodily sensations.

Ардха бхуджангавіньяса 2.10.1

для розтягування лівої сторони тіла. На вдиху витягуємось і докручуємось для посилення ефекту. На видиху – від пресу нахиляємось уперед у варіацію джануширшасани.
4 – 8 разів.

Дихання в ардха бхуджангасане – 2.11.1 для енергетизації опрацьованої половини тіла. Зосереджуємо увагу на ковзанні повітря від верхньої ніздрі вздовж усієї лівої половини тіла.

Пранаяма — Чандра бхедана 2.12.1, ліва ніздря на вдиху, права на видиху.
Додаємо до відчуття ковзання повітря візуальний ефект – частина тіла, що наповнюється, стає світлішою.

І на завершення зв’язки Джануширшасана 2.13.1, щоб додихати опрацьовану ліву сторону тіла і ввібрати відчуття світла та наповненості, вже з акцентом на задню нижню зону тулуба.

Докладніші інструкції до виконання – у попередньому відео.

Приємної практики та тонких тілесних відчуттів.