2.5

Instruction in English

Опис українською

En

2.5 Ardhamatsyendra vinyasa

We continue actively working on a thoracic spine with this engaging and perhaps the most challenging vinyasa with the asymmetrical Kapalabhati vinyasa.

It consists of transitions between variations of backbends and twists with a compensatory backbend at the end.
The vinyasa targets the diagonal and anterior/posterior medial myofascial meridians.

Repeat three times.
At the 4th time, add Kapalabhati to the twists with leg elevation. On the right twist — Surya Kapalabhati. On the twist to the left — is Chandra Kapalabhati.

Укр

2.5 Ардхаматсіендра віньяса

Ми продовжуємо активно працювати з грудним відділом хребта за допомогою цікавої і, напевно, найскладнішої віньяси комплексу—асиметричною віньясою Капалабхаті.
Ця віньяса складається з різних варіантів вигинів та поворотів з компенсаційним вигином в кінці. Залучає до роботи діагональний, передній і задній медіальні міофасціальні меридіани.
Повторюємо 3 рази.

Робимо 4-й підхід додаючи Капалабхаті на скрутках з підняттям ноги. На скручуванні вправо додаємо Сурья Капалабхаті. На скручуванні вліво – Чандра Капалабхаті.