On breathing

En

Укр

On breathing

Breathing is the key element in asanas. The movements are aligned with phases of the breathing cycle (tied to it). In the beginning of the complex the practitioner is concentrating on the breathing rhythm, the inhalation smoothly changes to exhalation, without pauses. Based on the set rhythm the practitioner begins asanas, aligning the movements to the act of breathing. In such a manner the breathing coordinates the movement.

Breathing is done through the nose. Inhalation is equal to the exhalation. The length of the inhalation and the exhalation is increased during the complex. This phenomenon is in fact the result of a better coordinated work of the muscles of the muscle team. And, as a consequence, the result of a higher body awareness. Extension of the breathing phases and higher awareness allows, in its turn, to move on to the practice with finer coordination of the movements.

Дихання

Дихання — це ключовий елемент виконання асан. Всі рухи мають бути узгоджені та пов’язані з фазами циклу дихання. Починаючи комплекс прав ми концентруємося на ритмі дихання: плавно та без пауз вдих змінюється видихом. При встановленому темпі дихання ми починаємо виконання асан, підлаштовуючи рухи під фазу дихання. У такий спосіб дихання координує рухи (задає темп рухам).


Дихання виконується через ніс. Вдих дорівнює видиху. Поступово під час виконання комплексу тривалість вдиху та видиху збільшується. Фактично, це є результатом налагодженої роботи м’язової системи та, як наслідок, вищого рівня усвідомленості відчуття тіла.


Подовження фаз дихання та вищий рівень усвідомленості, в свою чергу, дозволяє практикувати більш тонку координацію рухів.