2.10-13

Instruction in English

Опис українською

En

Energizing set

A culmination of vinyasa and pranayamas with a transition to the «etheric» key that is applied in the «breathing» of the right and left halves of the body.
Although it may be challenging to understand and feel for beginners, if you have a good sense of physical sensation, you will be able to sense the body’s saturating and nourishing.

Quite an interesting combination here: vinyasa as the warming up part,
asanas as opposite opening forms, and pranayama as a way to «saturate» the body.

We do each half of the body in turn.

We start the exercise set with Ardha Bhujangavinyasa — 2.10.
The video begins on the right side, but you can start from any side of your body.
Stretch it forward and up, with twisting to enhance the stretching.
Do it on the inhale.
Right arm stretched back down 45 degrees off the floor.
Upon exhalation, Gather your abs, bend over and perform Janusirsasana, seated on the heel of the back foot.
Perform this vinyasa 4 to 8 times.

Then breathe through the selected half of the torso in Ardha Bhujangasana — 2.11.
Focus your attention on the half of the body looking up. Breathe with both nostrils. Concentrate on the feeling of air sliding through the upper nostril when you breathe in, accompany this feeling, and try to extend it to the whole half of the torso.
As if we «breathe in» the chosen half of the body, we visually experience the incoming air as sunlight, brightening ourselves from within.

2.12. Surya Bhedana — inhale with the right nostril and exhale with the left. Continue filling the same half of your torso with «light-sunshine» air.

Then move into Janusirsasana — 2.13.
Put your right heel foot against your crotch or sit on it with your right buttock, stretching your body along your left foot. Breathe deeply, full yogic breath as if by «catching up» with the body what we have «breathed in» before, fill up the back half of the stretched back with air.

Hopefully, that’s the kind of sequence that will bring you a pleasant experience no less than ours.

Укр

Енергетизуючий блок

Кульмінація віньяс та пранаям з переходом до «ефірного» ключа в «задишці» правої та лівої половин тіла.
Можливо, не зовсім зрозуміло для новачків, але якщо є хороша тілесна чутливість, то можна відчути специфічне насичення та підживлення тіла.

Тут цікаве поєднання: віньяси, що розминають та підводять до асан, і пранаями, як спосіб насичення тіла.

По черзі опрацьовуємо кожну половину тулуба.

Починаємо сет вправ з ардха бхуджангавіньяси – 2.10.
Почати можна з будь-якої половини тіла, на відео це права сторона.
Розтягуємо її вперед та вгору, з доскручуванням для посилення розтягування.
Робиться на вдиху.
Права рука витягнута назад униз 45 градусів від підлоги.
На видиху – збираємось від пресу, нахиляємось і переходимо у варіацію джануширшасани, сідаючи на п’яту задньої ноги.
Ця віньяса виконується від 4 до 8 разів.

Потім подихаємо обрану половину тулуба в Ардха бхуджангасані – 2.11.
Увага зосереджена на половині тіла, що дивиться вгору. Дихаємо двома ніздрями. Концентруємось на відчутті ковзання повітря через верхню ніздрю при вдиху, супроводжуємо це відчуття та прагнемо продовжити його на всю половину тулуба.
Як би «задихаємо» обрану половину тіла, одночасно візуально переживаємо повітря, що входить як сонячне світло, освітлюючи себе зсередини.

2.12. Сур’я бхедана – вдих правої ніздрі, видих лівої. Продовжуємо заповнення тієї ж половини тулуба «світлим-сонячним» повітрям.

Потім переходимо в джануширшасану – 2.13.
Права нога п’яти впирається в промежину або сідаємо на неї правою сідницею, витягуємо тіло вздовж лівої ноги. Дихаємо глибоко, повним йогівським диханням. Як би «допитуючи» тілом те, що вже «задихали» раніше і наповнюємо повітрям задню розтягнуту половину спини.

Ось така зв’язка, сподіваюся, принесе вам приємні відчуття не менше, ніж нам 😉))